Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  10-3-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  2059
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
 
 
                                                                                                          Τον κ.
                                                                                                     Σουλεϊμαν  Ογλου
                                                                                     ΠΡΟΣ:     Χουσαμετήν
                                                                                                     
 
Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της
                             Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου.
 
 
Παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:οο μ.μ., στο Κοινοτικό κατάστημα οικισμού Πολυάνθου.
 
1) Επανεξέταση της υπ.  αριθ. 1159/17-2-2016 αίτηση της κ. ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΚ Τζανσέλ, του Φεβζή, κάτοικος Πολυάνθου, για παραχώρηση από το υπ’ αριθ. 44 τεμάχιο, εμβαδού 5.000τ.μ., στο αγρόκτημα οικισμού Πολυάνθου, για ανέγερση βιοτεχνίας ξύλου, για 25 έτη.
 
 
 
 
 
                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
                                                                      ΧΟΥΜΕΤ   ΜΟΥΜΙΝ