Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  31-7-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  7201
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
 
 
                                                                                                          Τον κ.
                                                                                                    Χορταργιά
                                                                                     ΠΡΟΣ:   Αρετη
                                                                                                     
 
Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της
                             Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου.
 
 
Παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου που θα γίνει στις 7 Αυγούστου 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 16:οο μ.μ., στο Κοινοτικό κατάστημα οικισμού Πολυάνθου.
1) Υποβολή προτάσεων για εκτέλεση έργων στην Τοπική Κοινότητα Πολυάνθου, για το έτος 2018.
 
 
 
                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
                                                                             ΧΟΥΜΕΤ   ΜΟΥΜΙΝ