Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  26-6-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  5749 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
 
 
                                                                                                          Τον κ.
                                                                                                    Χορταργιά
                                                                                     ΠΡΟΣ:    Αρετή
                                                                                                     
 
Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της
                             Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου.
 
 
Παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου που θα γίνει στις 5 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:οο μ.μ., στο Κοινοτικό κατάστημα οικισμού Πολυάνθου.
1) Εξέταση της υπ.  αριθ. 6093/1-6-2017 αίτηση της κ. ΛΙΑΚΟΥ  Άννας, του Κων/νου, κάτοικος Πολυάνθου, για παραχώρηση  του υπ’ αριθ. 14 δ τεμάχιο, εμβαδού 20.000τ.μ., στο αγρόκτημα οικισμού Πολυάνθου, για  δενδροκαλλιέργεια, για δέκα  πέντε ( 15)  χρόνια  
 
 
 
                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
                                                                              ΧΟΥΜΕΤ   ΜΟΥΜΙΝ