ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  31-7-2017
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  7206
 
 
 
 
 
                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
Προς τα μέλη του συμβουλίου της Δημ/κής Κοινότητας Ασωμάτων.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων καλεί τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας:
 
1) ΧΑΣΑΝ  ΕΡΟΛ Αντ/δρο Δημ. Κοινότητας.
2) ΙΣΜΑΗΛ  ΣΑΛΗ, σύμβουλο Δημ. Κοινότητας.
3) ΚΑΤΣΑΚΟΓΛΟΥ ΑΪΧΑΝ, σύμβουλο Δημ. Κοινότητας.
4) ΜΕΧΜΕΤ  ΜΕΜΠΡΟΥΚΕ, σύμβουλο Δημ. Κοινότητας.
 
Σε συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα Ασωμάτων στις 11 Αυγούστου 2017
ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
1) Υποβολή προτάσεων για την εκτέλεση έργων, στην Δημοτική Κοινότητα Ασωμάτων, για το έτος 2018.
 
2) Εξέταση μίας (1) αίτησης  δημότη  μας, για μείωση χρεών, από τέλη ύδρευσης, λόγω εκ παραδρομής χρέωσης, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.
 
 
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 
 
                                                                        ΜΠΑΛΤΖΗ    ΣΕΡΔΑΡ