ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    10-3-2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  2057
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
1) Μεμέτ Οζτζιάν, μέλος, Οικ. Επιτροπής.
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρις Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Χισήμ Ιρφάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις  14-3-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
     
1) Εκλογή αντιπροέδρου Οικ. Επιτροπής, για την περίοδο 2017-2019.
 
2)  Έγκριση 2ης τροποποίησης  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, και εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκρισή της. 
 
3) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. ΑΓ/84/3-7-2008, προσφυγής-αγωγής  της ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ Ελένης και λοιπών (13)  υπαλλήλων του Δήμου μας, ( Υπόθεση εργατικών διαφορών. )
 
4) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. ΑΓ/145/28-12-2005, προσφυγής-αγωγής  του ΠΑΠΑΣΣΑΒΑ Αθανασίου και λοιπών (8)  υπαλλήλων του Δήμου μας, ( Υπόθεση εργατικών διαφορών. ).
 
5) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής, κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. ΑΓ/43/28-12-2005, προσφυγής-αγωγής  του ΖΕΚΟΥ Χρήστου και λοιπών (9)  υπαλλήλων του Δήμου μας, ( Υπόθεση εργατικών διαφορών. ).
 
6) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο Μονομελές Εφετείο Θράκης, κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. 226/10-8-2016, έφεσης.    
 
 
7) Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.
 
8) Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών κατά την διαδικασία δημοσίων συμβάσεων.
 
 
 
 
                                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                                 ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ