ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος  12-5-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 4058
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
 
 
 
 
                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΓΙΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   ΖΩΗΣ
 
 
 
Προς τα μέλη  της Επιτροπής Ποιότητας ζωής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος του Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας ζωής, καλεί τα μέλη της Επιτροπής:
 
1)  Μουμίν Μουμίν, Αντ/δρος.
2)  Ομέρ Σαμπρή, μέλος.
3)  Χουσεϊν Χουσεϊν, μέλος.
4)  Μουεμίν Ιζέτ , μέλος.
5)  Μεμεταλή Εργούν, μέλος.
6) Μωραϊτης Ιωάννης, μέλος.
 
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα  Ιάσμου στις 18 Μαΐου  2017
ημέρα Πέμπτη 16:οο μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα.
 
1) Προέγκριση ή μη αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τίτλο:  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ  από τον ΧΟΥΣΕΪΝ  Νετζιμπετίν του Αμέτ, στον οικισμό Σώστη.
 
 
 
 
 
                                                                                    Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
 
 
 
                                                                                          ΚΑΔΗ    ΙΣΜΕΤ