για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  11-7-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  6501 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
 
 
                                                                                                          Τον κ.
                                                                                                    Χορταργιά
                                                                                     ΠΡΟΣ:    Αρετή
                                                                                                     
 
Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της
                             Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου.
 
 
Παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου που θα γίνει στις 19 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:οο μ.μ., στο Κοινοτικό κατάστημα οικισμού Πολυάνθου.
 
1) Εξέταση της υπ.  αριθ. 6029/30-6-2017 αίτηση του κ. ΑΔΑΜΑΚΙΔΗ Δημητρίου, του Αδάμ, κάτοικος Αιγείρου, για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης, εμβαδού 310τ.μ., στην κτηματική περιοχή οικισμού Πολυάνθου, για εγκατάσταση πρόχειρου μελισσοκομείου.   
 
 
 
 
 
                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
                                                                     ΧΟΥΜΕΤ   ΜΟΥΜΙΝ