ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ)

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ημερομηνία   19/04/2017
 
Ταχ.Δ/νση  : Εθνικής Αμύνης 4, Ίασμος
Ταχ.Κωδ.  :   69 200
Πληροφορίες: Χρ. Μπαλγκουρανίδης
Τηλ : 25343 – 50103 
Fax : 25343 – 50109
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 140424 – ΦΕΚ 814Β΄/14-03-2017, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι χρήστες ενεργών σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις), οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση άδειας χρήσης νερού στο Δήμο Ιάσμου και εφόσον ακόμη αυτή δεν έχει εκδοθεί, να προσέλθουν στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου για χορήγηση βεβαίωσης υποβολής της αίτησης, έως της 10/05/2017. Η συγκεκριμένη βεβαίωση θα κατατεθεί στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ), με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι χρήστες δεν έχουν ήδη προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης στη ΔΕΗ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Ιάσμου, στο αρμόδιο Τμήμα.