ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ