15-01-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  3-1-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  50
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΙΣΧΟΥ

10-01-2018
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
08-01-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     8-1-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  118
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
28-12-2017
                                                                                              Ίασμος  ,  28/12/2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αριθ. πρωτ. 12129
22-12-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     22/12/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 12067
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
15-01-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  3-1-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  50
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΙΣΧΟΥ

10-01-2018
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
08-01-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     8-1-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  118
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
28-12-2017
                                                                                              Ίασμος  ,  28/12/2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αριθ. πρωτ. 12129
22-12-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     22/12/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 12067
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
19-12-2017
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρψσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
06-12-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ

05-12-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά
01-11-2017
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                            Ίασμος  1-11-2017

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ