22-04-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     4-4-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 2604
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
18-04-2016

ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος   18-4-2016
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  3089

18-04-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  15-4-2016
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  3052

                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14-04-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2875
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
04-04-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 4 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2635 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
22-04-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     4-4-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 2604
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
18-04-2016

ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος   18-4-2016
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  3089

18-04-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  15-4-2016
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  3052

                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14-04-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2875
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
04-04-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 4 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2635 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
04-04-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 4 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2635 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
01-04-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ίασμος , 01/ 04 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ: 2575 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
26-11-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος 26.11.2015
11-11-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθ.Αμύνης 3                                                      Ίασμος,05.11.2015
30-04-2015
      Για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Ιάσμου για το έτος 2015.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ