16-07-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο:
 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΙΑΣΜΟΥ»
 
Cpv: 50112100-4 «Υπηρεσίες Επισκευής Αυτοκινήτων» και
06-07-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 4 Ιουλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 3707
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
 
                     
                   Π Ρ Ο Σ : ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
02-07-2018

ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                           Σώστη        25-6-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΩΣΤΗ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  3492

16-07-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο:
 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΙΑΣΜΟΥ»
 
Cpv: 50112100-4 «Υπηρεσίες Επισκευής Αυτοκινήτων» και
06-07-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 4 Ιουλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 3707
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
 
                     
                   Π Ρ Ο Σ : ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
02-07-2018

ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                           Σώστη        25-6-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΩΣΤΗ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  3492

16-07-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο:
 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΙΑΣΜΟΥ»
 
Cpv: 50112100-4 «Υπηρεσίες Επισκευής Αυτοκινήτων» και
01-06-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ιάσμου διακηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία
επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
22-05-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                       ΄Ιασμος 04 – 05  – 2018
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                           Αριθ.πρωτ: 2683
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
02-04-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ