23-09-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     21-9-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 8116
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
22-09-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 22  Σεπτεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 8174  –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
15-09-2016
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  9-9-2016
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  7650
 
 
 
 
15-09-2016
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος     13-9-2016
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  7773
15-09-2016
Εξέταση της υπ’ αριθ. 5947/14-7-2016 αίτησης, του κ. ΑΡΖΟΥ Αλή του Μουσταφά και Φατμέ, κατοίκου Φωλιάς, με την οποία ζητά να εφαρμοστεί μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης στο  υδρόμετρο της οικίας του, λόγω αναπηρίας  67% και άνω.
 
23-09-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     21-9-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 8116
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
22-09-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 22  Σεπτεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 8174  –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
15-09-2016
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  9-9-2016
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  7650
 
 
 
 
15-09-2016
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος     13-9-2016
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  7773
15-09-2016
Εξέταση της υπ’ αριθ. 5947/14-7-2016 αίτησης, του κ. ΑΡΖΟΥ Αλή του Μουσταφά και Φατμέ, κατοίκου Φωλιάς, με την οποία ζητά να εφαρμοστεί μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης στο  υδρόμετρο της οικίας του, λόγω αναπηρίας  67% και άνω.
 
10-05-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ίασμος ,  09 / 05 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                   Αρ.Πρωτ:  3602
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
04-04-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 4 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2635 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
01-04-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ίασμος , 01/ 04 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ: 2575 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
26-11-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος 26.11.2015
11-11-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθ.Αμύνης 3                                                      Ίασμος,05.11.2015

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ