25-05-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  25-5-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  3033
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
22-05-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                       ΄Ιασμος 04 – 05  – 2018
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                           Αριθ.πρωτ: 2683
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18-05-2018
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σώστης      17-5-2018
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ.   2886
ΜΕΓΑ  ΠΙΣΤΟΥ
 
11-05-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  11-5-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  2769
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                           
11-05-2018
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος      11-5-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  2786
25-05-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  25-5-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  3033
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
22-05-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                       ΄Ιασμος 04 – 05  – 2018
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                           Αριθ.πρωτ: 2683
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18-05-2018
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σώστης      17-5-2018
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ.   2886
ΜΕΓΑ  ΠΙΣΤΟΥ
 
11-05-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  11-5-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  2769
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                           
11-05-2018
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος      11-5-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  2786
22-05-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                       ΄Ιασμος 04 – 05  – 2018
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                           Αριθ.πρωτ: 2683
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
02-04-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
19-12-2017
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρψσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
06-12-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ