01-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    27-8-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  7732
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

26-08-2015
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                                 Ασώματος  25-8-2015
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ                                                                             Αριθ.  Πρωτ.  7631
 
 
26-08-2015
 
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος  25-8-2015
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΛΗΝΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ. 7636
26-08-2015
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                                         Σώστης  25-8-2015
ΜΙΣΧΟΥ        
                                                                                                  Αριθ. Πρωτ. 7634
26-08-2015
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος 25-8-2015  
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ. 7635
01-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    27-8-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  7732
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

26-08-2015
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                                 Ασώματος  25-8-2015
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ                                                                             Αριθ.  Πρωτ.  7631
 
 
26-08-2015
 
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος  25-8-2015
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΛΗΝΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ. 7636
26-08-2015
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                                         Σώστης  25-8-2015
ΜΙΣΧΟΥ        
                                                                                                  Αριθ. Πρωτ. 7634
26-08-2015
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος 25-8-2015  
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ. 7635
30-04-2015
      Για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Ιάσμου για το έτος 2015.
24-03-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ίασμος ,  24 / 03 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                           Αρ.Πρωτ:  2458
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
12-03-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ίασμος , 11/ 03 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ:  2052
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
24-10-2014

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ-ΤΕ

 

 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ