21-08-2014
                                                                        
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     7 - 8 - 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
14-08-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος     7 – 8 - 2013
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ. 10039

14-08-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος     7 – 8 - 2013
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ. 10037

07-08-2014
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  7 Αυγούστου 2014
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 9987 – 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
25-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     21- 7- 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  9065
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

21-08-2014
                                                                        
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     7 - 8 - 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
14-08-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος     7 – 8 - 2013
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ. 10039

14-08-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος     7 – 8 - 2013
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ. 10037

07-08-2014
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  7 Αυγούστου 2014
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 9987 – 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
25-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     21- 7- 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  9065
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

10-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                    Ίασμος,08.07.2014
                                             Αριθ. Πρωτ: 8520
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014

08-07-2014

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΄Ιασµος 02- 07 – 2014
ΙΑΣΜΟΣ 69200 Αριθ.πρωτ: 8351
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Καρούνη Μαρίνα
ΤΗΛ : 2534350105
FAΧ : 2534350109
 ΑΠΟΦΑΣΗ

22-05-2014
                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΙΑΣΜΟΣ   22.05.2014
17-03-2014
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
        ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ                                                         Ίασμος 13.03.2014
                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 23
26-02-2014

 
  

Ίασμος        20/ 02 / 2014
Αριθ. Πρωτ:   2422
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
      ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 

 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ