24-02-2017
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                               Ίασμος      24-2-2017  
24-02-2017
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος  21-2-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 1572
17-02-2017

ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος  17-2-2017
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΩΣΤΗ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ. 1482

03-02-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  2-2-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  921
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
24-02-2017
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος  21-2-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 1572
17-02-2017

ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος  17-2-2017
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΩΣΤΗ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ. 1482

03-02-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  2-2-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  921
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
03-02-2017
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                                 Ασώματος   2-1-2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ                                                                             Αριθ.  Πρωτ. 934
 
 
26-01-2017
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΙΑΣΜΟΥ ∆ιακηρύσσει ότι :
Την 30ην του µήνα Ιανουαρίου έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
10.00 έως 11.00, θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ιάσµου, ενώπιον
της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού φανερή, πλειοδοτική, προφορική
10-01-2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΄Ιασμος,10-01-2017
NΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ                                          Αριθ.Πρωτ:  203 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΙΑΣΜΟΣ 69200
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
16-12-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ίασμος ,  16 / 12 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 Αρ.Πρωτ:  10701
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
08-11-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                      ΄Ιασμος 07-11-2016
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                                          Aριθ.πρωτ: 39/2016          
04-11-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ίασμος , 02/ 11 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ: 9602 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ