23-05-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ
19-05-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος   13-5-2016  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 3778
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

19-05-2016

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  18 Μαΐου  2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 3933 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
12-05-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                               Ίασμος   12-5-2016
ΤΟΠΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ. 3740
 ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ

10-05-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ίασμος ,  09 / 05 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                   Αρ.Πρωτ:  3602
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
23-05-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ
19-05-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος   13-5-2016  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 3778
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

19-05-2016

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  18 Μαΐου  2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 3933 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
12-05-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                               Ίασμος   12-5-2016
ΤΟΠΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ. 3740
 ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ

10-05-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ίασμος ,  09 / 05 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                   Αρ.Πρωτ:  3602
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
10-05-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ίασμος ,  09 / 05 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                   Αρ.Πρωτ:  3602
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
04-04-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 4 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2635 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
01-04-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ίασμος , 01/ 04 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ: 2575 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
26-11-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος 26.11.2015
11-11-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθ.Αμύνης 3                                                      Ίασμος,05.11.2015

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ