18-05-2015
Η Diageo Hellas υποστηρίζει την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας και μαζί δημιουργούν ιστότοπο
 για την ενημέρωση των γονέων αναφορικά
 με τους ανήλικους και το αλκοόλ  
 
15-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    11-5-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  3920
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

07-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  4-5-2015
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  3679

                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

30-04-2015
      Για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Ιάσμου για το έτος 2015.
18-05-2015
Η Diageo Hellas υποστηρίζει την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας και μαζί δημιουργούν ιστότοπο
 για την ενημέρωση των γονέων αναφορικά
 με τους ανήλικους και το αλκοόλ  
 
15-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    11-5-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  3920
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

07-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  4-5-2015
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  3679

                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

30-04-2015
      Για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Ιάσμου για το έτος 2015.
30-04-2015
      Για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Ιάσμου για το έτος 2015.
24-03-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ίασμος ,  24 / 03 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                           Αρ.Πρωτ:  2458
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
12-03-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ίασμος , 11/ 03 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ:  2052
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
24-10-2014

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ-ΤΕ

 

 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ