14-07-2016

Κατανέμουμε  τους υπαλλήλους     του Δήμου ανά οργανική μονάδα  αναθέτοντας σε αυτούς  τις αντίστοιχες αρμοδιότητες , ως εξής:

 

30-06-2016

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  28 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 5463 –  

30-06-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος   28-6-2016  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 5456
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

28-06-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  27 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. –5427–  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
24-06-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος  22-6-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 5250
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

14-07-2016

Κατανέμουμε  τους υπαλλήλους     του Δήμου ανά οργανική μονάδα  αναθέτοντας σε αυτούς  τις αντίστοιχες αρμοδιότητες , ως εξής:

 

30-06-2016

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  28 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 5463 –  

30-06-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος   28-6-2016  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 5456
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

28-06-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  27 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. –5427–  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
24-06-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος  22-6-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 5250
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

10-05-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ίασμος ,  09 / 05 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                   Αρ.Πρωτ:  3602
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
04-04-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 4 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2635 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
01-04-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ίασμος , 01/ 04 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ: 2575 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
26-11-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος 26.11.2015
11-11-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθ.Αμύνης 3                                                      Ίασμος,05.11.2015

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ