24-03-2015
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  23 Μαρτίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2412 –  
 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
24-03-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ίασμος ,  24 / 03 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                           Αρ.Πρωτ:  2458
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
12-03-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     10- 3- 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  2027
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
12-03-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ίασμος , 11/ 03 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ:  2052
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
06-03-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος  3-3-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 1812
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

24-03-2015
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  23 Μαρτίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2412 –  
 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
24-03-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ίασμος ,  24 / 03 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                           Αρ.Πρωτ:  2458
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
12-03-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     10- 3- 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  2027
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
12-03-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ίασμος , 11/ 03 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ:  2052
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
06-03-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος  3-3-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 1812
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

24-03-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ίασμος ,  24 / 03 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                           Αρ.Πρωτ:  2458
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
12-03-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ίασμος , 11/ 03 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ:  2052
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
10-11-2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ την :
 
«Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης – εκσυγχρονισμού αρδευτικών εγκαταστάσεων για την εξοικονόμηση ύδατος των αρδευτικών δικτύων Δήμου Ιάσμου»
 
24-10-2014

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ-ΤΕ

 

 

30-09-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ιάσμου»
 
Έχοντας υπόψη:

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ