26-08-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     24-8-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 7066
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
25-08-2016
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 23 Αυγούστου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 7030
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
 
                     
25-08-2016
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 23 Αυγούστου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 7028
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
 
                     
25-08-2016
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΄Ιασμος, 24-08-2016
 NΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ                                          Αριθ.Πρωτ: 7078  
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΙΑΣΜΟΣ 69200
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
22-08-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ασώματος  22-8-2016
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ.  6987
ΑΣΩΜΑΤΩΝ

26-08-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     24-8-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 7066
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
25-08-2016
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 23 Αυγούστου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 7030
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
 
                     
25-08-2016
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 23 Αυγούστου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 7028
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
 
                     
25-08-2016
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΄Ιασμος, 24-08-2016
 NΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ                                          Αριθ.Πρωτ: 7078  
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΙΑΣΜΟΣ 69200
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
22-08-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ασώματος  22-8-2016
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                   Αριθ. Πρωτ.  6987
ΑΣΩΜΑΤΩΝ

10-05-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ίασμος ,  09 / 05 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                   Αρ.Πρωτ:  3602
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
04-04-2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 4 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2635 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
01-04-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ίασμος , 01/ 04 / 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ: 2575 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
                                                   
26-11-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος 26.11.2015
11-11-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθ.Αμύνης 3                                                      Ίασμος,05.11.2015

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ